Карти завдання для диференційного внесення добрив

Розробляємо карти завдання для внесення добрив, карти для диференційного внесення добрив, карти для змінних норм внесення добрив. Суть роботи зі змінними нормами полягає в раціональному використанні добрив. Тобто внести добрива так, щоб отримати максимально можливий результат в кожній індивідуальній частині поля.

Розкидач добрив.jpg

ЗОНУВАННЯ

 Методом проб і помилок ми розробили алгоритм. Який автоматично враховує такі параметри як: урожайність, електропровідність, гранулометричний склад, хімічні властивості, особливості рельєфу та кислотність грунту. На виході ми отримаємо карту з виділеними зонами .

навчання пресіжнтехнолоджі.jpg

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДИФ. ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

Перед тим, як розпочати шлях диференційного посіву або внесення добрив, потрібно перевірити технічну спроможність наявного в господарстві обладнання, щоб працювати по картах завданнях

presicionTehnology зонування.jpg

НАВЧАННЯ

90% успіху проекту по впровадженню диференційного посіву залежить від людей на місцях та їхньої технічної грамотності.

Тому перед тим, як розпочати роботу проводиться навчання базовим поняттям точного землеробства та роботи  по картах завданях.

Карти завдання для диференційного внесення добрив

Що штовхає фермерів всього світу до точного землеробства, авжеж не бажання, щоб трактор сам їздив по полю, а добрива в розкидачі самі розкидалися, а жага до точного землеробства. Пояснюється тим, що кожне господарство прагне отримати якнайвищу рентабельність, тобто вкласти менше - отримати більше, в цьому і полягає суть бізнесу.

При середніх затратах для вирощування сільськогосподарських культур біля 400$ на гектар, добрива займають  від 40$ до 100$ (10-%25%). Тому їх раціональне використання значною мірою може знизити собівартість та підвищити урожайність.

Для отримання очікуваного результату від роботи по картах завданнях потрібно провести ґрунтовні дослідження. Суть диференційного внесення добрив полягає в правильному перерозподілу живлення по всьому полю в залежності від потреб грунту. Тому для того, щоб знати де, що і в якій кількості потрібно внести, проводять підготовчі роботи. Підготовчі роботи для диференційного внесення добрив можна розділити на 4 основні етапи:

  • збір, систематизація та аналіз інформації наявної в господарстві. (агрохімічне обстеження грунту, урожайність, метеодані, історія полів за декілька останніх років);

  • проведення робіт, щодо уточнення та доповнення інформації ( в разі її відсутності);

  • розробка основного плану живлення рослин з урахуванням особливостей диференційного внесення добрив;

  • формування карт завдань для внесення добрив по змінних нормах.

Кислотність грунту.jpg
Карта внесення добрив.jpg
фрагмент карти внесення добрив.jpg

Результати агрохімічного обстеження

Карта завдання для диференційного внесення добрив

Фрагмент виконаної карти завдання

Перед внесенням добрив обов’язково перевірте
 кислотність ґрунту
  • Існує декілька факторів які не дають можливість працювати добривам та стримують ріст і розвиток культур. Одним із обмежуючих факторів - є кислотність грунту, якщо кислотність підвищена ми не отримаємо очікуваний результат і навпаки, якщо понижена - отримаємо аналогічний результат.

  • Диференційне внесення вапна в грунт є одним з найпростіших та найшвидших способів вирівнювання хімічного балансу грунту. Коли значення PH грунту досягає оптимального рівня по всій площині поля, можна проводити основне внесення добрив.

Основою гарного врожаю є достатній рівень забезпеченості вологою
PH.png
Depositphotos_102255450_xl-2015.jpg
  • Лімітуючим фактором у формуванні можливої потенційної врожайності грунту є рівень вологи в метровому шарі та водний баланс грунту.

  • Спеціалістами компанії «Пресіжн Технолоджі» розроблений алгоритм визначення рівномірності розподілу вологи в 10-30 см шарі грунту. На базі чого, ми формуємо карту рівномірності розподілу вологи в грунті по всій площі поля з виділеннями ділянок з різним забезпеченням вологою . Карта вологості грунту є базою для формування карти завдання для диференційного внесення фосфорних, азотних та калійних добрив.

  • Технології поки не дають можливості впливати на погоду, але ми можемо вплинути на рівномірність розподілу добрив, опираючись на наявний в грунті вміст NPK, вміст органічної речовини та тип грунту.

”Що не в міру - то не здраво”
  • Результатам внесення добрив по картах завданнях має бути рівномірний розподіл мінеральних добрив. Кожному агроному відомо, що надлишок одного елементу не компенсує недостачу іншого.  Внесення мінеральних добрив зі змінною нормою вирівнює мінеральний баланс грунту, що в свою чергу вирівнює урожайність по всьому полю та якість зерна.

barrel%20of%20Liebig_edited.jpg
Після того, як всі підготовчі роботи проведені, ми формуємо карту завдання для диференційного внесення добрив.

Карта внесення формується з урахуванням ширини захвату агрегата, виробника та моделі розкидача чи обприскувача. Переважна більшість виробників використовують формат SHP та ISOXML для імпорту карт завдань в польові комп`ютери. Зазвичай файл копіюють на USB-накопичувач, а потім завантажують в польовий комп`ютер. Також в різних виробників є своє спеціалізоване програмне забезпечення для безпровідної передачі карт завдань через мережу інтернет.

Ми розробляємо карти завдання для диференційного внесення добрив для розкидачів добрив, обприскувачів, сівалок. Маємо досвід розробки карт завдань для таких виробників як: John Deere, CASE, Amazone, Bogballe, Rauch, Kuhn, Kverneland, Trimble, Raven, Topcon, Hexagon.

john_deere.png
Ag-Leader-Logo (1).png
amazone.png
RAVENLOGO.JPG
Horsch.png
Kvarnelend.png
2000px-BOGBALLE_logo.svg_.png
case.png
new_holland.png
Precision-Planting (1).png
Kuhn.png
Trimbe.jpg
momosem.png

СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ ?

Зверніть увагу вартість формується на основі  даних, які ви вказуєте

Відправлено. Дякуємо!